Standaard afbeelding
succes ontstaat in een inspirerende omgeving

De beschrijving van het proces in grote lijnen:

Vacature-intake

Er vindt een gesprek plaats met de eindverantwoordelijke/leidinggevende en/of andere relevante relaties van de toekomstige functiehouder binnen de organisatie. Wij vinden het erg belangrijk zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn om de verwachtingen van kandidaten af te kunnen stemmen op de realiteit. Naast algemene informatie over de organisatie hebben wij daarom ook informatie over de context van de functie, maar ook ten aanzien van de benodigde competenties van het gedroomde talent, nodig.

Faring Talent Search heeft veel ervaring met competentiemanagement. Wij beschikken over een, in eigen beheer ontwikkelde, competentiebibliotheek. Dit instrument geeft u en de kandidaat inzicht in het functiespecifieke competentieniveau van de positie. Daarnaast helpt het de organisatie en de leidinggevende bij het doorontwikkelen van de competenties van de nieuwe medewerker na indiensttreding. Op basis van deze informatie wordt een competentie- en functieprofiel opgesteld waarmee potentiële kandidaten worden geïnformeerd en geselecteerd.

 

Deskresearch

Na het vaststellen van het juiste functie en competentieprofiel wordt er research gedaan naar de doelgroep van kandidaten die het best zouden passen op uw vacature, de regio waarin deze kandidaten gevonden kunnen worden en op welke wijze zij het best kunnen worden benaderd. Zo wordt in deze fase onder andere ook de social media strategie vastgesteld.
Hierna worden er samen met u afspraken gemaakt over vorm en intensiteit van de rapportage en planning van de procedure. Hierbij moet u onder andere denken aan een planningsoverzicht van de uit te voeren activiteiten, een tijdpad en de terugkoppeling van de resultaten van onze inspanningen.

 

Market research

Gedurende deze stap wordt onderzocht en vastgesteld in welke branches en bij welke organisaties en bedrijven de gewenste kandidaten werkzaam zijn. Wij overleggen deze branches en bedrijven met u.

 

Contact

Om in contact te komen met de gewenste kandidaten maken wij gebruik van een breed scala aan wervingsinstrumenten als netwerksearch, directsearch, databasesearch en jobboardsearch. In voorkomende gevallen kan het adverteren op jobboards en/of in de gedrukte media noodzakelijk zijn. Ook de sociale media spelen een belangrijke rol in onze wijze van benaderen van kandidaten.

 

Selectiegesprekken en CV- en competentiepresentatie

Om het proces niet onnodig te vertragen, nodigt Faring Talent Search al tijdens de wervingsfase geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek op het kantoor van Faring Talent Search. Deze kandidaten worden zowel functiegericht als competentiegericht geïnterviewd. U ontvangt een schriftelijke rapportage over de kandidaat met de bijbehorende competentiegerichte verslaglegging.

 

Selectiegesprekken door klant

Wij streven er naar om 3 tot 5 kandidaten voor te stellen waarmee u gesprekken kunt voeren. Desgewenst is hier een consultant van Faring bij aanwezig.

 

Onboarding

Nadat de nieuwe medewerker gestart is, biedt Faring Talent Search een garantieperiode van 6 maanden. Tijdens deze periode voeren wij en minste twee evaluatiegesprekken met zowel de opdrachtgever als de kandidaat om de ontwikkeling en de competentievoortgang te bevorderen.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren
sluiten